Styrelsen

Lars Hellström

Ordförande

Bryggt öl sen 2004, i Gysinge sen hösten 2013

Lasse Bengtsson

Sekreterare

Duktig på att skriv och brygga IPO:r

Mats Hedberg

Suppleant

Gillar miljö och ALE

Robert Brook

Kassör

Håller kontroll på kassan samt brygger öl