Om bryggeriet

Gysinge bryggerisällskap håller till vid Gysinge Bruk och är Norrlands förmodligen sydligaste bryggeri

Vi har i dagsläget ungefär 20 medlemmar.